zarejestruj się mój JobAlert.pl o nas kontakt pomoc
start » bok » regulaminy

JobAlert - Oferty na e-mail Zapisz się, otrzymasz oferty pracy, które Cię interesują.

E-mail: 
 
Biuro Obsługi Klienta
O nas
Kontakt
Pomoc
Regulaminy
Regulamin konta użytkownika JobAlert.pl (Ogłoszeniodawcy i/lub Pracodawcy).


1.Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania konta umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych, zamówionych przez Użytkownika a udostępnianych w JobAlert.pl przez media24.pl, os. Orła Białego 115/2, Poznań na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być Ogłoszeniodawca i/lub Pracodawca.

2. Konta w JobAlert.pl są udostępniane przez media24.pl w ramach usług opisanych w pkt 3 niniejszego Regulaminu na okres korzystania przez Użytkowników z usług opisanych w pkt 3 niniejszego Regulaminu w JobAlert.pl.

3. Poprzez założenie konta Użytkownik otrzymuje dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w JobAlert.pl towarzyszącym zamówionym przez niego usługom w szczególności obejmujących:

przy wykupieniu usługi zamieszczania ogłoszeń:
- dostęp do zamieszczonych przez siebie ogłoszeń
- monitorowanie wpływu aplikacji potencjalnych pracowników jako odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie
przy wykupieniu usługi przeglądania Bazy CV:
- przeglądanie Bazy CV

Szczegółowe postanowienia dotyczące świadczonych przy użyciu interaktywnych narzędzi przez media24.pl usług zawierają Regulaminy określające zasady świadczenia poszczególnych usług publikowane na stronach JobAlert.pl.

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, który jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

5. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez media24.pl w celu świadczenia dostępnych na stronach JobAlert.pl usług interaktywnych oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w JobAlert.pl w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, media24.pl przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników kont JobAlert.pl.

8. media24.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

9. media24.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od media24.pl.

10. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 5 i 7 niniejszego Regulaminu, media24.pl nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

11. Po wygaśnięciu konta i/lub zamknięciu konta w trybie określonym w pkt 12 niniejszego Regulaminu, media24.pl jest uprawniona do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do użytkownika zamkniętego konta.

12. media24.pl zapewni Użytkownikom możliwość zamknięcia kont założonych przez nich w JobAlert.pl przed upływem okresu, na jaki konto zostało założone.

13. media24.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu kont w przypadku zaprzestania świadczenia usług , o których mowa w pkt 3 niniejszego Regulaminu.

14. media24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie http://www.JobAlert.pl .

15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2006 roku.

© JobAlert.pl 2005-2012